Alternative flash content

Requirements

image image image image
งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี     Read more...
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
งานนำเสนอ1.2
การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
        พล.อ. ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        โดยให้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  (กศน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เพื่อดำเนินการดังนี้
        1. รวบรวมข้อมูลทางการเงิน เงินเดือน การหักเงินเดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอร์มที่ 1
โดยไม่ต้องระบุชื่อบุคคลเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
        2. หากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ 2 โดยให้ส่งผ่านส่วนราชการต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
 
          ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมและจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยัง  สำนักงาน  ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 
 
เอกสารดาวโหลด  แบบฟอร์มที่ 1 และ แบบฟอร์มที่ 2
 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานต้นสังกัด
และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
Tel. 02 280 7970 - 4
Fax. 02 280 2844 
และ Facebook สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
 

Secretary-PinitsakSecretary name

circular59

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

จดสรร61.180

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

10749015
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
854
5441
6295
45276
145195
228536
10749015
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-04-23 04:51:39

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir