การมอบหมายผแทน v1

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

 

รายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir