590427-1

 

          ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ในระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2559 นั้น

          ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นแล้วว่า ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอฯ และตรงกับวันเสาร์และเป็นวันหยุดราชการ จึงมีมติให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดรับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir