นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่ หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 2๓ มีนาคม ๒๕๕9 โดยมี
นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน
1๙ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir