ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir