ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir