ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir