ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 600 คน โดยแบ่งการอบรมสัมมนาเป็น 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 จำนวน 300 คน ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ณโรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่

รุ่นที่ 2 จำนวน 300 คน ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณโรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir