กำหนดการประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณา
การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ใน กศจ.

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่...

  

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir