ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณากำหนดเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณากำหนดเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir