ด่วนทีสุด สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศให้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554  ด่วนทีสุด สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศให้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 

---

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir