ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดจัดประชุมส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดจัดประชุมส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir