แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 2818
ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 13-07-55 2077
สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม 13-07-55 1891
แบบสอบถาม การจัดทำวารสารข้าราชการครูฯ 13-07-55 3648
ทิศทางการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ... 13-07-55 2025
ก.ค.ศ. อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1577
ก.ค.ศ. ตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและอนุกรรมการผุ้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในตำแหน่งที่ว่าง (อุทัยธานี เขต 1, นนทบุรี เขต 2, สมุทรปราการ เขต 1) 13-07-55 1390
ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1444
ก.ค.ศ. แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ๒๕๗ ราย 13-07-55 1603
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13-07-55 2173

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir