แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1906
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 13-07-55 1644
ร่างกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..... ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯและการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 13-07-55 1912
กำหนดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ 13-07-55 1458
การประชุมสัมมนาอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป./สพม. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ 13-07-55 1563

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir