แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 13-07-55 1839
ประกาศตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ดูแล การสรรหาและการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 13-07-55 1469
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1773
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) รวม 5 ตำแหน่ง 13-07-55 1770
ก.ค.ศ. แถลงพร้อมใช้ระบบ e – Training 13-07-55 1377
ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 13-07-55 1721
ตัวอย่าง ใบสมัครและแบบเสนอรายชื่ออนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 3323
ตั้งอนุกรรมการและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1758
การเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1438
การนับระยะเวลาในการปรับปรุงหรือจัดทำผลงานด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) 13-07-55 1618

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir