แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1579
วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1243
การเลือกตั้งและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต 13-07-55 1412
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 13-07-55 1726
แก้ไขปฏิทินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 13-07-55 1334
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13-07-55 1450
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13-07-55 1410
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13-07-55 1545
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 13-07-55 1507
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13-07-55 1334

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir