แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันให้ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 13-07-55 1467
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 13-07-55 1214
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1454
การประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 13-07-55 1680
กำหนดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ และการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 13-07-55 1428
รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง 13-07-55 1434
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13-07-55 1583
รายชื่อผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 13-07-55 1446
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 13-07-55 2692
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1259

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir