แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1306
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ 13-07-55 1407
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (เพิ่มเติม) 13-07-55 1364
การดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1913
การประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 24 สิงหาคม 2553 13-07-55 1451
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ 13-07-55 1542
ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 2616
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ 13-07-55 1357
ก.ค.ศ. จัดงบประมาณ 242 ล้าน เตรียมให้ข้าราชการครูกู้ยืม 13-07-55 1558
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1413

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir