แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ก.ค.ศ.อนุมัติศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1326
ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1474
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1509
บัญชีรายชื่อประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1283
เชิญประชุม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1513
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 13-07-55 1470
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 13-07-55 1582
ส่งรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 13-07-55 2068
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 13-07-55 1456
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1480

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir