แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 13-07-55 1384
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1351
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1528
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1513
พรบ.ครูฯ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 13-07-55 3762
การใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 13-07-55 1639
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1485
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1825
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 4444
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1446

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir