แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 13-07-55 1293
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1321
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1442
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1428
พรบ.ครูฯ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 13-07-55 3586
การใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 13-07-55 1549
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1401
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1681
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 2982
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1349

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir