แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 13-07-55 1434
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1370
การประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 13-07-55 1577
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1560
พรบ.ครูฯ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 13-07-55 3814
การใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 13-07-55 1690
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1541
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1870
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 4535
อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 13-07-55 1501

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir