แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หารือแนวปฏิบัติการผ่อนผันให้ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 13-07-55 2764
หารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 3061
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 13-07-55 2721
ตอบข้อหารือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 2829
ตอบข้อหารือคุณวุฒิในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล 13-07-55 2792
หารือการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3316 ลว.24 พ.ย.54) 13-07-55 2287
หารือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.3/3344 ลว.28 พ.ย.54) 13-07-55 2310
การพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 13-07-55 1602
หนังสือตอบมติและตอบข้อหารือ(กุมภาพันธ์ 2555) 13-07-55 3754
แบบฟอร์มราชการ 13-07-55 2380

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir