แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 13-07-55 1988
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา 13-07-55 2170
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากำลังกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 1745
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1710
แผ่นพับวิทยฐานะ 13-07-55 1614
การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13-07-55 1590
การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ตาม ว5/2554 13-07-55 2176
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 13-07-55 1436
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 13-07-55 1428
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 13-07-55 1758

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir