แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ 17-07-55 2418
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (จบ) 17-07-55 3838
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 (1) 17-07-55 4602
ยกฐานะ-สร้างความเป็นธรรม 17-07-55 2459
ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 5/2554 17-07-55 6215
แนวทางพิจารณาโทษทางวินัย กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17-07-55 6015
พฤติกรรมใดที่ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด? 17-07-55 2566
ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนสังกัด 17-07-55 2471
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 17-07-55 6482
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 17-07-55 4584

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir