แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน 17-07-55 3611
คำสั่งอย่างไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 17-07-55 2286
การย้ายครูโดยผลการสอบแข่งขัน 17-07-55 3253
ความรับผิดของกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 17-07-55 3057
การเทียบประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 17-07-55 2230
การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 17-07-55 1660
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 2) 17-07-55 1725
ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอนที่ 1) 17-07-55 2403
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 17-07-55 2967
การสอบปากคำผู้เสียหาย หรือพยานซึ่งเป็นเด็ก 17-07-55 3385

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir