แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 6676
(2555) คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 4845
(2555) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอเพื่อให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 3481
การดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอฯ 4002
คู่มือการตรวจสอบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 7539
คู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยคดีปกครอง 13058
TEACHER CIVIL SERVICE AND EDUCATIONAL PERSONNEL ACT, B.E. 2547 (2004) AND THE AMENDED ACT (NO.2) OF B.E. 2551 (2008) 22035
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17 (52) 221832
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 46877
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 10194

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir