07052561 ประกาศเจตจำนงสรจตในการบรหารงาน

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

 

การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1

 

            นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ นายพีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น ๗ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม: นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ให้การต้อนรับ นายพีระ รัตนวิจิตร...

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่ง

1

อ่านเพิ่มเติม: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่ง

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

รัฐบาลปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

1

อ่านเพิ่มเติม: รัฐบาลปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

1

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(พนักงานกองทุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  2. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  4. ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

Page 1 of 2

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir