ชาว ก.ค.ศ. ร่วมสืบสาน รักษ์ประเพณีสงกรานต์ไทย

102

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดกิจกรรม “ชาว ก.ค.ศ. ร่วมสืบสาน รักษ์ประเพณีสงกรานต์ไทย ”    โดย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข และจัดให้มีกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ได้แก่ ท่านที่ปรึกษา และผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเคารพซึ่งกันและกันพร้อมเป็นโอกาสที่จะได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและมีคุณค่าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

 

3

 

4

 

5

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

31

 

100

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ /ภาพ ข่าว

 

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir