ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย

13

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส พร้อมด้วย พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมคุรุสภา

14

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

9

 

10

 

11

 

ธราวุฒิ   วิชัยดิษฐ์  / ภาพ ข่าว

ศรายุทธ  มาทัพ  หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir