หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภบ

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24.11.59.1

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภบ

การมอบหมายผแทน v1

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

อ่านเพิ่มเติม: การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภบ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปัตตานี เขต ๓ นราธิวาส เขต ๓ และบึงกาฬ
  2. การดำเนินการได้มาของอนุมกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  3. ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  4. ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หมวดหมู่รอง

Page 1 of 6

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir