ไฟล์นำเสนอ Power Point กศจ. 4 ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ว 22_2560

- ว 21-2560

- เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

- แนวทางการจัดแผนพัฒนาจังหวัด

- 1 อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด   รวมกับ  ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

- 2 วินัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

- 3 กศจ.การดำเนินการทางวินัย

- 4 คำพิพากษา คำวินิจฉัย

- 5 การลดเงินเดือน

- 6 การขอปล่อยตัวชั่วคราว

- 38 ค. (2)

- คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตน

 

ข้อมูลโดย ... ภบ.

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir