lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 ราย)

(ว13/2556) สายงานบริหารสถานศึกษา

 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2013-06-06-1645

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๙ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2013-06-06-1645

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๗ ราย ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียวชาญ จำนวน ๓ ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย แะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

610711

 

          คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://logbook-teacher.otepc.go.th

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย)

(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

หมวดหมู่รอง

Page 1 of 4

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir