lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 ราย)

(ว13/2556) สายงานบริหารสถานศึกษา

 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

Alternative flash content

Requirements

Capture3

Banner 281161question

Capture

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir