การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฏหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2557
เปลี่ยนจาก โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร เป็น โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
(ไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นการอบรมรุ่นสุดท้าย)

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir