ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะขำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด...

251060 Page 01 

แบบฟอร์มคัดค้านฯ

 

คลิกยื่นคัคค้านออนไลน์

 

ข้อมูลจาก ... ภว.1

 

Alternative flash content

Requirements

Capture3

Banner 281161question

Capture

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir