ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.

28.11.59.1

  1. ตำแหน่งนิติกร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน 12,000 บาท จำนวน 4 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ.
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 0 2280 2837

สำหรับรายละเอียดคูณสมบัติของผู้สมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และรายละเอียดในการรับสมัครทั้งหมด
สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดในการรับสมัคร

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir