ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

22.12.59.1

<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir