personal-Audiovisual-31012018

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

ตามที่สนำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมโรคซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น

 

 คลิ๊กที่นี้ เพื่อติดตามรายละเอียดด้านใน

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir