610209

          ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir