แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 6218
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3956
ไฟล์ PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 9 - 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 9653
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน 24 ราย 5417
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2924
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11442
กำหนดการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครอง และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 26-29 กันยายน 255 3631
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารพัสดุ) 3204
ก.ค.ศ. อนุมัติ ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 9765
การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ 4169

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir