สรุปประเด็น : สำหรับ 48 เขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบ เต็มรูปแบบ ตามกระบวนการเดิม ที่ทำในการเลื่อนเงินเดือน รอบ ตุลาคม 2554 โดยมีกระบวนการดังนี้

1. จัดทำบัญชีถือจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555

2. จัดทำบัญชีนับตัวที่มีอยู่จริง ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2555

3. บันทึกจำนวนคนที่ได้โควตา รายสถานศึกษา

4. บันทึกผลการเลื่อนเงินเดือน ที่ผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

5. บันทึกเลขที่คำสั่งเลื่อนเงินเดือน

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (48 เขต) ตอนที่ 1/3

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (48 เขต) ตอนที่ 2/3

การประชุมเลื่อนเงินเดือน เม.ย 2555 (48 เขต) ตอนที่ 3/3

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir