การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ว ๑๓/๒๕๕๖ และ ว ๑๒/๒๕๖๑

1

 

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ว ๑๓/๒๕๕๖ และ ว ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

17

18

 

 

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir