การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมให้กับนิติกรในสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1 thumb

 

นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยจัดอบรมให้กับนิติกรในสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. และส่วนราชการต่าง ๆ รวมจำนวน ๓๕๐ คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคคล ได้อย่างถูกต้อง

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir