เพื่อให้ ก.ค.ศ.มีข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำรายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื เพื่อให้ ก.ค.ศ.มีข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำรายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื

clickเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประกาศ

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir