คู่มือระบบทะเบียนประวัติ

======== ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2557  ========

1. คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ และก่อตั้งสิทธิ์+คู่มือตรวจสอบและรับรองข้อมูล
2. คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน
3 .คู่มือระบบออกคำสั่ง-เขตพื้นที่การศึกษา

 

 

========  ฉบับเดิม    ========

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ และก่อตั้งสิทธิ์

คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน

คู่มือระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคล

อบรม ก.ค.ศ.16

อบรมเลื่อนเงินเดือน

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir