แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การพัฒนาผู้ไม่ได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ใหม่)... 13-07-55 5648
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด) 13-07-55 4699
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 13-07-55 2806
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13-07-55 3920
หลักเกณฑ์และวิธีการพักชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ และให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กรณีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 13-07-55 2890
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูฯ (เพิ่มเติม)... 13-07-55 7199
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13-07-55 3755
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 2842
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 3258
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 13-07-55 3850

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir