ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานก.ค.ศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 201261

รายละเอียดเพิ่มเติม

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir