บัญชีกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

1.รายงานการรับจ่ายเงิน

   สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

2.งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

   สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

3.งบแสดงฐานะการเงิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir