Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

รวมคลิปบันทึกการอบรม PA Support Team

รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(PA Support Team)

PASPT 01 : รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนเกณฑ์ PA แก่ PA Support Team (27 ต.ค. 65)

PASPT 02 : บรรยายพิเศษ "การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA" (25 ต.ค. 2565)

PASPT 03 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทฐานะของข้าราชการครูฯ (21 ต.ค.65)

PASPT 04 : ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) (21 ต.ค. 65)

PASPT 05 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา (21 ต.ค. 2565)

PASPT 06 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาห้องเรียน (21 ต.ค. 2565)

PASPT 07 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ (25 ต.ค. 2565)

PASPT 08 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ (ภาคบ่าย)

PASPT 09 : ถาม - ตอบ ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA และระบบ DPA (25 ต.ค. 2565)

PASPT 10 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา (28 ต.ค. 2565)

PASPT 11 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาห้องเรียน (28 ต.ต. 2565)

 

โพสต์เฟซบุ๊ก

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

  • ฮิต: 9434

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300