logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

youtube  feed

โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง บรรจุกลับ

 • การออกใบรับรอง
 • วิธีการดำเนินการบรรจุวุฒิ
 • ขั้นตอนการขอรับการแต่งตั้ง
 • ทำไมต้องมีการเตรียมตัวก่อนบรรจุ
 • การรับรองวุฒิสำคัญอย่างไร
 • ทำไมต้องมีการเตรียมตัวก่อนบรรจุ
 • การรับรองวุฒิสำคัญอย่างไร
 • ขั้นตอนการขอรับการแต่งตั้ง
 • แบบฟอร์มการขอรับรองวุฒิ
 • แบบฟอร์มการแต่งตั้ง
 • แบบฟอร์มการขอเข้ารับบรรจุ
 • ฮิต: 1217

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300

0-2280-2835