Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครอง และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 26-29 กันยายน 255

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300